To give powerful wisdom that enlightens everyone's life

To share and to spread positive values and good ethics to beautiful souls for a better world

ABOUT US

Haqqul Yaqin adalah medan dakwah terbesar dunia merangkumi pelbagai aspek dan bidang perusahaan yang dijanakan hasil daripada pelbagai bentuk mutu kualiti kemahiran samada berkumpuan mahupun personal,

juga memiliki pembangunan perusahaan industri yang bertaraf dunia, melalui penerapan konsep kepercayaan dan nilai toleransi dalam didikan untuk menjalin hubungan mesra berasaskan nilai kepercayaan,

dan membina hukum dalam rukun sosial menerusi institusi pendidikan dan secara bimbingan interpersonal di dalam masyarakat secara berkelompok,

dengan kaya nilai ihsan, jujur, ikhlas, kasih sayang, dan prihatin yang ditunjukkan dalam sistem pendidikan pada tahap tinggi yang bersifat global melalui kebijaksanaan yang dipamerkan ketika menangani isu merangkumi hukum alam sejagat,

Ia menjadi teras pendidikan berkualiti bagi komuniti dan individu di peringkat nasional, agar generasi akan datang memiliki kapasiti daya fikir luar biasa, memiliki kemampuan berfikir cerdas pada aras tinggi berlandaskan Tauhid dan Aqidah Islam yang kuat dengan memberi penekankan pada aspek rohani iaitu:

Tauhid sebagai yang utama, Keimanan sebagai yang kedua dan Keyakinan sebagai hukum yang ketiga,


dengan mutu keunggulan khidmat dalam pekerjaan yang berteraskan kepada 3 rukun utama Islam iaitu Islam Iman dan juga Ihsan, yang seterusnya melahirkan individu beribawa, berintegriti, soleh, berani dan berkeyakinan menerusi kepimpinan dalam beragama,

sekaligus melahirkan pemimpin yang punya nilai daya tinggi bersifat holistik yang kaya dengan nilai jati diri sebenar,

yang menjadikan setiap individu itu kaya dengan ciri kebolehan secara semulajadi dan modal insan,

dalam masa yang sama menjadi pemimpin dunia Islam yang hebat, dengan hati berpaksikan kepada Iman dan Ihsan dengan pelaksanaan ilmu Tauhid berteraskan Islam yang menyembah hanya Allah.

Yaqin Healing

Yaqin Healing

Membantu merawat pesakit untuk mendapatkan kesembuhan yang efektif dan pantas menurut kaedah Islamik.

Yaqin Publishing

Yaqin Publishing

Menyebarkan kebaikan nilai-nilai murni dalam Islam dengan jujur dan ikhlas, dan melayani baik sesama manusia di seluruh dunia, dan berbakti kepada agama, bangsa, dan negara Malaysia tercinta.

Yaqin Digital

Yaqin Digital

Cryptocurrency Mining | Digital Advertising | Online Branded Profile

Yaqin Sambal

Yaqin Sambal

Mengetengahkan sambal tradisi masyarakat Nusantara yang menjadi penambah selera da pilihan utama dalam pemakanan seharian.

Yaqin Academy

Yaqin Academy

Memperkasakan "Taqwa Journey" modul dalam membentuk sebuah perjalanan insan yang bermatlamat pada Satu, hanya Satu, dan kerana Satu.

Yaqin Graphic

Yaqin Graphic

Yaqin Plantation

Yaqin Plantation

Yaqin Property

Yaqin Property

Our Principal

Haqqul Yaqin memberikan penekanan pada aspek rohani berlandaskan Tauhid dan Aqidah Islam yang kuat iaitu;

Tauhid

Keimanan

Keyakinan

FIND US ON FACEBOOK